Vaar-Uit

Vaar-Uit actief
Vaar-Uit actief

Vaar-Uit is een initiatief van de Stichting Vitaal 70+. Deze heeft zich ten doel gesteld om vitale maar alleenstaande ouderen uit hun isolement te halen en hen zo lang mogelijk met plezier in hun eigen omgeving te laten wonen.

 

Zij biedt buurt- of wijkgenoten uit de doelgroep een geheel verzorgde dag aan op de Waterheide. Tijdens deze vaartocht maken zij kennis met elkaar en wordt de onderlinge interactie actief bevorderd. De dagen worden in samenwerking met gemeenten, thuiszorg en welzijnswerk samengesteld. Begeleiding aan boord geschiedt door vrijwilligers.

 

Het merendeel van de kosten wordt gedragen door verschillende fondsen, service-clubs, crowdfunding en Jouw Marktkraam Huizen. De gasten betalen zelf eveneens een bijdrage. Zie ook www.vitaal70plus.nl 

 

 

 

HELPT U MEE ?